In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
فورهند قدرتي مدرن
تهيه و تدوين : حسين شريفي

مقدمه:

استراتژی رايج در تنيس امروز را می توان به اين ترتيب خلاصه کرد:

يا امتياز را از طريق قدرت کنترل کن يا از طريق زور و قدرت کنترل بشو! در اين استراتژی، سلاح اصلی، فورهند مدرن است بويژه فورهندی که از ناحيه بک هند به سمت بک هند حريف نواخته می شود. ايوان لندل پايه گذار اين تنيس قدرتی است که در آن فورهند نقش اساسی دارد و توسط بازيکنانی نظير سمپراس، کورتن، فيليپوسيس ، کورير و... بکار گرفته شده است.

 
دلايل تحول فورهند:

 طی 22 سال اخير فورهند دچار تحولات مشخصی شده است. اين مقاله نحوه زدن فورهند جديد را توضيح می دهد. کلا" سه دليل باعث تحول فورهند جديد شده است:

اولا") راکت های امروزه که با تکنولوژی نوساخته شده اند سبک تر، محکم تر و قوی ترند و صفحه بزرگتری هم دارند که می توان با آنها تاپ اسپين بيشتری ايجاد کرد. تاپ اسپين به بازيکن امکان يکنواختی می دهد حتی در جايی که توپ را محکم تر زده باشد.

ثانيا") سطوح زمين های بازی فرق کرده؛ زمانی 3 گراند اسليم ( استراليا، امريکا و ويمبلدون ) و مسابقات مقدماتی آنها روی چمن برگزار می شد که توپ روی آنها آهسته تر و به نحو غير قابل پيش بينی حرکت می کرد، اکنون دو تـا از چهار گراند اسليم ها روی زمين سخت ( Hard Court) برگزار می شود که روی آنها توپها بيشتر بطور يکنواخت از زمين بلند می شوند و و سومين آن اوپن فرانسه است که روی زمين خاک رس (Clay Court ) برگزار می شود که آنقدر خوب هستند که به ندرت توپ به نحو بدی از زمين بلند می شود . بنابراين بازيکن ها می توانند تاب محکمتری داشته باشند.

ثالثا") ورزشکاران امــروزی درشت تر، قــوی تر و آمــوزش ديده تر هستند و با قدرت بيشتری ضربات را می زنند. بنابراين لازم است ضربه ای را يافت که بتواند از عهده اين ضربات محکم برآيد.

همه عوامل پيش گفته باعث شد که نحوه زدن فورهند عوض شود . امروزه تاکيد بر تاپ اسپين است. روی گريپ استرن ( Eastern ) يا سمی وسترن ( Semi Western ) ، که برای توپ های بالاتر بهتر است و بالاخره نحوه ايستادن باز( Open Stance ) است که با آن گريپ ها هماهنگ است.

مهارتهاي مورد نياز فورهند قدرتي:

در اينجا تکنيک فورهند قدرتی جديد را نشان می دهيم اما با يک هشدار : اغلب بازيکنان باشگاهی نبايد سعی کنند در فورهندشان تغييرات عمده بدهند تا از حرفه ای ها تقليد کرده باشند . توضيح داده خواهد شد که به جای اين کار ، چگونه می توانند برخی از اصول فورهند جديد را برای زدن ضربه قوی تر بکار ببرند. لذا قبل از هر تغيير عمده در ضربات خود، با مربی مشورت کنيد.

الف) حالت آماده باش و حرکت رو به پايين

 در حالت آمادگی برای فورهند، لازم است گريپ مناسب فورهند رابگيريد ( ايسترن، سمی ايسترن، وسترن و سمی وسترن ).

نکته مهم: چنانچه شما گريپ ايسترن(Eastern ) و يا کنتينانتال ( Continantal ) داريد و در زدن توپ های در ارتفاع متوسط و بالا مشکل داريد، کمی گريپ خود را به سمت Semi Western (سمی وسترن) تغيير دهيد. اين شما را قادر می سازد که توپ های بالاتر را راحت تر و قوی تر بزنيد. چنانچه قد شما کوتاه باشد گريپ وسترن به درد شما نمی خورد.

قبل از تاب عقب و شروع چرخش شانه ها ، زانوها را بخوبی خم کنيد.  پاها با فشار به زمين، نيرو را از زمين گرفته و توسط ماهيچه ها به ترتيب به سر راکت انتقال می دهد. ( عمل- عکس العمل )

 

Continantal Eastern Semi Western Western


ب) تاب عقب:

برای تاب عقب لازم است شانه، کمر و باسن را بچرخانيد ( در حالت ايستادن باز) حالت ايستادن باز برای فورهند مناسب است چون جلوی بدن خالی مانده تا بعد از ضربه دست و راکت بدون مانع به حرکت خود ادامه دهند.

نکته مهم: در حالت ايستادن باز ( Open Stance ) گريپ کنتينانتال مناسب نيست.

 


ج) حرکت دايره ای سر راکت (Loop ):

همراه تاب عقب راکت را در يک دايره ای بزرگ به عقب برده تا بتوانيد براي افزايش سرعت سر راکت در تاب رو به جلو ، آنرا پايين و جلو بياوريد . پای چپ را بـرای حفظ تعادل بدن تکيه گاه قرار می دهيد و راکت را رو به پايين آورده کاملا" به توپ نگاه می کنيد و دست مخالف ضربه را برای تعادل جلوی بدن قرار می دهيد

 
 


د) تماس توپ و راکت جلوتر از بدن:

 وزن بدن روی پايي قرار می گيرد که راکت در همان دست گرفته می شود (چپ دست روی پای چپ، راست دست روی پای راست)، پاي ديگر را براي حرکت رو به بالا و کمک به انتقال مرکز ثقل بدن به پشت دست، بکار گيريد. راکت را از پايين به بالا حرکت داده و کاملا" به توپ نگاه کنيد و در حالتی که صفحه راکت عمود به زمين قرار دارد، تماس با توپ را برقرار کنيد.

 


ح) حرکت سـاعد و مچ روی توپ:

 آخرين زنجيره انتقال نيرو به توپ توسط سر راکت با مچ انجام می شود.  درست در لحظه قبل از تماس توجه داشته باشيد که مچ دست رو به عقب است و حتي اين عمل در تاپ عقب هم کمک می کند. حرکت مچ سرعت سر راکت را افزايش می دهد و به شدت ضربه هم می افزايد.

و) حرکت رو به بالا و جلو :

 بعد از اينکه تماس با توپ را برقرار کرديد بايد حرکت راکت، توپ و بدن نيز رو به بالا و جلو باشد.

ز) جابجايی مرکز ثقل و استفاده از وزن بدن:

 در شروع حرکت عمل و عکس العمل، مرکز ثقل بدن توسط خم کردن زانوها به زمين نزديک مي شود ( حفظ تعادل ). بعد از انجام زنجيره ای حرکت ها و انتقال مرکز ثقل از 7 سانتيمتر بالای ناف به خط مستقيم بين دو پا، در موقع تماس راکت با توپ، مرکز ثقل بدن به پشت دست انتقال يافته و در حالت پرش از وزن بدن براي افزايش قدرت و سرعت توپ کاملا" استفاده می شود.

 ه) ادامه حرکت بعد از ضربه:

 درحالي كه راكت در مسير ضربه قرار گرفته ،حركت راست شدن
زانو ها و حركت رو به بالاو رو به جلو بدن ، باعث جدا شدن بدن
از زمين مي شود و آنقدر سرعت در سرراكت توليد شده كه غير
ممكن است راكت را در جلو بدن بتوان متوقف كرد .بنا بر اين اجازه
بدهيد ،كه راكت به دور شانه و يا بدن بچرخد تا متوقف شود
(توجه داشته باشيد اين عمل ادامه راكت توسط ساعد و مچ انجام مي شود كه باعث كنترل ضربه و همچنين استراحت ماهيچه هاي دست مي شود).

براي مشاهده منابع تصويري بيشتر در حالتها و زواياي مختلف به بخش فورهند گالري ضربه مراجعه کنيد.
 
 
 

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.