In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 
 
ميني تنيس ابزاري براي استعداديابي و انعطاف پذيري
تهيه و تدوين : حسين شريفي


ميني تنيس چيست؟

ميني تنيس همان بازي تنيس است در زميني كوچك تقريباً به اندازه زمين بدمينتون، چنين زميني را مي‏توان روي سطح صافي ساخت. نوع راكت مورد استفاده چندان مهم نيست به شرطي كه وزن آن خيلي سنگين و دسته‏اش خيلي قطور نباشد. يك راكت كوچك چوبي نيز مناسب است. به هر حال ميني تنيس را با راكتهاي پلاستيكي، چوبي يا آلومينيومي نيز مي‏توان بازي كرد.
 

ميني‏ تنيس علاوه بر آنكه سرگرمي مفرحي است مي‏تواند به عنوان ابزاري مؤثر براي تشخيص كودكان صاحب استعداد تنيس و آماده سازي بازيكن‏هاي مبتدي در هر سن براي بازي در زميني بزرگ كاربرد داشته باشد.

تمامي مهارتهاي تنيس متدوال مانند: ضربات زميني فلت و اسپين دار، والي‏ ها، لاب‏ ها و غيره را مي‏توان در ميني تنيس آموخت. در واقع ميني تنيس براي بازيكن‏ها در هر سطح از توانائي و مهارت، ابزار آموزشي با ارزش است. مهارتهائي كه به دست مي‏آيند به سادگي در زمين بزرگ مورد استفاده قرار مي‏گيرند.
ميني تنيس براي شمار زيادي بازيكن جديد امكان فوق‏العاده‏اي ايجاد مي‏كند. علاوه بر ساده و مفرح بودن، تقريباً همه جا مي‏توان بازي كرد و به وسايل گران قيمت نياز ندارد.
ميني تنيس را در مدارس هم مي‏توان برد مسابقاتي را هم در اين زمينه مي‏توان ايجاد كرد که ابعاد زمين آن 12×4 متر مي‏باشد كه طول زمين از 2 متر تا 6 متر متغير است و ارتفاع تور 85 سانتيمتر است.


 

انعطاف پذيري در تنيس

 تمرينات را به بازي تبديل کنيم نه دردسر و تکليف
در هفته چند دقيقه از وقت کلاس ميني تنيس را بايد به انعطاف پذيري اختصاص داد؟
اکثر صاحبنظران بر اين عقيده اند که :
- سن حساس براي ايجاد انعطاف پذيري در افراد بين 5 تا 12 سالگي است
- نحوه صحيح ايجاد انعطاف، به ايجاد و تقويت هماهنگي ميان ماهيچه ها کمک مي کند
- تمرينات انعطاف پذيري به ايجاد آرامش ( Relax ) کمک مي کند
- انعطاف پذيري پيشرفته، مفاصل را تقويت مي کند
- انعطاف پذيري به جلوگيري از بروز صدمات استخواني و مفصلي کمک مي کند
- افزايش سن، موجب کاهش چشمگير ميزان انعطاف پذيري مي شود
- بيشترين ميزان انعطاف پذيري کمر در سنين 8 الي 9 سالگي است و سپس اين ميزان بتدريج کاهش مي يابد.
- مناسبترين سن براي بهبود انعطاف پذيري در کمر، شانه ها و باسن، بين 10 الي 13 سالگي است
 

آنچه گفته شد، اهميـت انعطاف پذيري را در رشد صحيح بازيکن نشان مي دهد . بايد به اين نکته توجه داشت که پس از گذشتن از سن مناسب، ايجاد انعطاف پذيري بسيار مشکل و حتي ناممکن خواهد شد. بنابراين کلاس ميني تنيس بهترين فرصت و موقعيت براي معرفي عناصر انعطاف در بازي هاي مختلف است. مربي بايد اهداف يا بازي هايي را طراحي کند که انعطاف پذيري کودکان را افزايش دهد.

 

 در آغاز درس، بازي يا تمرين بايد ترکيبي از هماهنگي، تعادل، انعطاف پذيري و رقابت امدادي ارائه شود. توجه داشته باشيد که در اين سن، خواسته مربي از کودکان و هدفش داشتن مهارت هاي کامل تکنيکي نيست بلکه مي خواهد به آنها بياموزد که ماهيچه ها نه تنها منقبض مي شوند بلکه کش هم مي آيند .
 نتيجه:
کودکان فقط هنگامي قادر به فراگيري چالش هاي نوين در مهارت هاي خود هستند که درگير شرايط مناسب فيزيکي ، جسماني و عاطفي باشند و تجربه ها براي آنها راحت، مطمئن و مطلوب باشد. در سنين کودکي بايد انعطاف پذيري را به عنوان پديده اي جالب که مستلزم همکاري است، به آنها معرفي کرد. تمرينات انعطاف پذيري تحت هيچ شرايطي نبايد اجباري باشد و بايد با همکاري و به نحوي جالب و مهيج ارائه و معرفي شود. فراموش نشود که کودکان تا قبل از سن بلوغ، چندين بار دچار تغييرات هورموني مي شوند که نتايج آن به تناسب جنسيت شان، متفاوت است . نکته قابل توجه ديگر اينکه رشد استخوان ها سريعتر از رشد ماهيچه ها است و به همين دليل ماهيچه ها همواره در حال تطبيق خود با اسکلت فرد هستند.
افزايش و بهبود انعطاف پذيري به همه افراد کمک مي کند هم در حرکات بدني و هم در تمرکز باعث مي شود که احساس بهتري داشته باشند. تجربه هاي گذشته حاکي از آن است که انعطاف پذيري با ميني تنيس همخواني دارد اما براي آموزش آن به بچه ها بايد با صبر و حوصله عمل کرد همان صبر و حوصله اي که در هنگام تنيس بازي بچه ها لازم است.
 
تمرين يک ساعته براي کودکان

موضوع: جلوبردن توپ با راکت و تحرک

هدف: توپ از روي راکت به زمين بيافتد و کودک بعد از زمين خوردن آن را بگيرد يا بزند

دست گرمي: کودکان را به دو دسته تقسيم کنيد، کودکان هر دسته در حالي که به طرف گل حريف مي روند، توپ را به طرف ديگر بيندازند، امتياز بازي بر مبناي تعداد توپ هايي است که در گل حريف بنشيند.

بازي/ تمرين: بچه ها دو تا دو تا تعادل توپ را تمرين مي کنند به اين شکل که اولي توپ را به زمين مي زند و دومي قبل از برخورد دوم توپ با زمين آن را با راکت مي گيرد و بعد نفر دوم توپ را به زمين مي زند تا نفر اول به همين شيوه توپ را بگيرد. دو نفري که تعداد بيشتري توپ را بگيرند، برنده مي شوند.

همين بازي با کمي تغيير: کودکان در حال حرکت يا ايستاده با گريپ متفاوتي راکت را دست بگيرند و توپ را حمل کنند يا به ديگري پاس بدهند.

 

تمرين بعدي:

موضوع: حمل توپ با راکت و تحرک

هدف: پاس دادن توپ پس از برخورد آن با زمين

دست گرمي: کودکان را به دو دسته مساوي تقسيم مي کنيم . هر دسته از خط خاصي آغاز مي کند . با سوت مربي يکي از اعضاء هر دسته راکت خود را در محل از قبل تعيين شده اي بر روي زمين مي گذارد و به ميان ساير اعضاء دسته باز مي گردد. دسته دوم هم به همين ترتيب عمل مي کنند و تا آخرين نفر هر دسته اين عمل را انجام مي دهند، هر دسته اي که در محل تعيين شده راکت بيشتري داشته باشد، برنده خواهد بود.
تمرين بعدي:

موضوع: پيش بردن و دريافت توپ و همکاري

هدف: آشنا ساختن کودکان با برخي مفاهيم بازي تنيس

دست گرمي: (قورباغه) دو توپ را بطور عمو بر هم روي خطوط کناري زمين تنيس قرار مي دهيم. يکي از بچه ها هم بين اين دو توپ قرار گرفته است. با سوت مربي، اين بچه توپي را که روي خط اول زمين دوبل قرار گرفته برداشته و در عرض زمين به طرف خط وسط مي دود و توپ را روي آن مي گذارد، بلافاصله برگشته و توپ دومي را هم بر مي دارد، باز عرض زمين را مي دود و توپ را روي خط زمين انفرادي قرار مي دهد. مجددا" بر مي گردد توپ اولي را از روي خط وسط بر مي دارد و با طي کردن عرض زمين آن را بر روي خط زمين دوبل مي گذارد. اين کا را آنقدر تکرار مي کند تا هر دو توپ به خطوط آن طرف تور منتقل شوند.

بازي:

کودکان به دسته هاي دو نفره تقسيم مي شوند و در هر دسته يک نفر سرو مي زند و ديگري جواب مي دهد هر دو نفري که بتوانند بيشترين سرويس و جواب را داشته باشند، برنده مي شوند.

 

درس آخر:

پيش بردن و دريافت توپ و همکاري

هدف: آشنا ساختن کودکان با برخي مفاهيم تنيس انفرادي

دست گرمي : بچه ها روي يکي از خطوط زمين مي ايستند؛ مربي با صداي بلند خط ديگري از زمين را تعيين مي کند و بچه ها بايد بدوند تا روي آن خط بايستند. در هر دور بازي، آخرين نفر امتيآز منفي خواهد داشت و اين بازي را به همين روال ادامه مي دهند تا يک نفر باقي بماند و برنده شود.


بازي:

 کودکان به دسته هاي دو نفره تقسيم مي شوند، نفر اول سرو مي زند و نفر دوم پاسخ مي گويد. نفري که پاسخ مي دهد بايد سمت ضربه سرو را تعيين کند ( فورهند يا بک هند ) و براساس سمت ضربه سرو، آن را پاسخ مي دهد . هر دو نفري که بيشترين امتياز را بياورند برنده مي شوند.

 
 
 
 
 
 

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.