In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 

چه نوع راکتی را انتخاب کنيم؟

انتخاب راکت يکی از فاکتور های مهم موفقيت در تمرين و مسابقات است و يک انتخاب خوب و مناسب قابليتهای بازيکن را توسعه می دهد. اما سوال اين است که اين انتخاب بر چه مبنای  بايست انجام پذيرد؟

برای انتخاب راکت، شما می بايست نوع بازی خود را با توجه به سه سوال زير مشخص نماييد.

1- تاب ( سوينگ ) شما چگونه است.؟

2- روش بازی شما چيست؟

3- قدرت ضربات شما چگونه است؟

قبل از راهنمايي در خصوص جوابگويي به سوالات فوق ابتدا لازم است اطلاعاتی از ويژگيهای عمومی راکتها در اختيار داشته باشيد که به شرح زير ارائه می گردد.

 

ويژه گي ها و واژه هاي مربوط به راكت

 beam عرض قاب راكت
اگر راكت را از لبه يا كنار نگاه كنيد ، در واقع عرض قاب راكت را مي نگريد . بطور كلي عرض پهن معادل قدرت و سفت بودن ، وعرض باريك همراه با انعطاف و راحتي بيشتر است . قبلا قاب يا عرض راكت از بالا تا پائين به يك اندازه بود ولي از سال 1980 به بعد قاب پهن مطرح شد و بعد عرضهاي متفاوت در يك راكت كه بتواند مخلوطي از قدرت و انعطاف را برساند .

head light and head heavy صفحه سنگين و سبك
در راكت صفحه سبك نقطه تعادل در نيمه پائين يا طرف دسته قرار دارد ، كه مانور و تاب ( سوئينگ ) را راحت تر مي كند . در راكت صفحه سنگين بيشتر وزن در نيمه بالاي راكت يا بالاي صفحه قرار دارد ، كه قدرت بيشتري توليد مي كند . بازيكنهاي انتهاي زمين عموما صفحه سنگين را ترجيح مي دهند در حاليكه بازيكنهاي سرو و والي صفحه سبك را مي پسندند.

power zone منطقه قدرت
اين منطقه اي است كه وقت تماس با توپ تركيب مناسبي از قدرت و راحتي را توليد مي كند . كلا اين منطقه در حوالي وسط راكت قرار دارد . برای مطالعه بيشتر به مبحث مطلوبترين محل ضربه در صفحه راکت ( Sweetspot )

shock شك
وقت زدن توپ با راكت نيروي قابل توجهي به نام ( شك ) بوجود مي آيد . توپهايي كه به كناره صفحه راكت مي خورند يك نيروي اضافي چرخشي هم توليد مي كنند . استفاده از نوار سربي بالاي راكت ، زه هاي شل تر ، گريپ بزرگتر و راكت با انعطاف بيشتر ، نيروي ( شك ) را كاهش مي دهد .

stiffness سفتي يا استحكام
وقتي شما به توپ ضربه مي زنيد ، قاب راكت هر چقدر خم مي شود، نشانه ميزان استحكام است . راكتهاي سفت تر كمتر خم شده و قوي تر به توپ ضربه مي زنند . برخي از راكتهاي جديد دسته و صفحه راكت را با استحكام متفاوتي مي سازند .

vibration ارتعاش
بر خلاف ( شك ) كه نيروي اوليه حاصل از ضربه است ، ( ارتعا ش ) حركت به جلو و عقب قاب و سيم راكت است كه بعد از ضربه مدتي مي ماند .

tention ميزان كشيدن زه
بالاترين ميزان مجاز كشيدن زه راكت ، كنترل بيشتري مي دهد . در كشيدن كمتر زه راكت ، قدرت و راحتي ضربه بيشتر مي شود . زه با كمترين قطر يعني شماره 17 قدرت و چرخش توپ را بيشتر مي كند. در حاليكه زه هاي كلفت تر با دوام تر هستند.

صفحه راكت
صفحات بزرگتر مثل 105 ( اينچ مربع ) منطقه قدرتي بيشتري دارند ولي بازيكنهاي حرفه ای صفحات كوچكتر را انتخاب مي كنند. هر چقدر صفحه راكت بزرگتر باشد كنترل آنهم سخت تر است .

چه راكتي به چه نوع بازي مي خورد ؟

تاب ( سوئينگ ) شما چگونه است ؟
به بك هند و فور هند خود توجه كنيد . چنانچه تاب كوتاه و فشرده داريد راكتي مي خواهيد كه به شما قدرت بدهد . در مقايسه بازيكني كه تاب طولاني و درازي داشته باشد با راكت قدرتي توپش به خارج زمين مي رود .

روش بازي شما چيست ؟
چنانچه از انتهاي زمين ضربات قوي مي زنيد راكت با مانور بالا مثل سرو و والي لازم نداريد . راكت با قدرت مي خواهيد .در عوض براي بازي سرو و والي نياز به راكت با مانور بالا داريد .

چقدر قوي بازي مي كنيد ؟
اگر زننده ضربات قدرتي هستيد ، راكت با صفحه متوسط مي خواهيد كه كنترل شما را بهتر كند . ولي بازيكني كه ضربات قدرتي كمتري دارد بايد بدنبال راكت سفت و محكم با صفحه بزرگتر باشند كه با تلاش كمتر قدرت بيشتري ايجاد کند . چنانچه روش آمادگي نگهداشتن راكت براي زدن ضربه را نداريد باعث مي شود كه دير به توپ ضربه بزنيد و با وسط صفحه راكت نزنيد . در اين صورت يك راكت سبك به شما كمك خواهد كرد كه سريعتر آماده شويد و صفحه اش بزرگتر از معمول باشد كه چنانچه با وسط صفحه راكت هم نزديد اشكالي نداشته باشد .
 

 

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.