In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
آموزش ضربه والي

مقدمه:

شما يك ضربه تهاجمي خوب (Approach ) مي زنيد كه در محل مناسبي از تور قرار گرفته و حريف توپ بلندي به سمت فورهند شما زده ، براي زدن والي اولين حركت شما چيست ؟

اغلب بازيكنها شروع به حركت دادن شانه هايشان مي كنند كه آماده براي چرخش تنه باشند . من احساس مي كنم كه اين اشتباه است . اولين حركت براي والي عقب بردن مچ تان بايد باشد ، كه سر راكت بالا رود (در زاويه برگشت توپ). چنانچه توپ با سرعت 150 كيلو متر در ساعت در حرکت باشد ، شما مي توانيد تماس مناسب در جلوي بدن خود با توپ داشته باشيد. در مورد توپهاي آ رام و آهسته زمان بيشتري خواهيد داشت و مي توانيد آمادگي بيشتري براي زدن توپ داشته باشيد.

 

اولين واکنش در ضربه والي:

 اولين واکنش در والي بايد حركت رو به جلو باشد. اگرتوپ جمع كني توپي براي شما پرتاب كند ، اولين واكنش شما براي گرفتن توپ، حركتي رو به جلو با تنه خواهد بود . شما اول دست خود را عقب نمي بريد ، اگر اول شانه تان را بچرخانيد آن موقع اولين حركت شما عقب بردن راكت خواهد بود نه جلو بردن آن.

 مفهوم اصلي والي اين است كه صفحه راكت را كاملا پشت توپ قرار دهيم و بعد مستقيما به سمت توپ حركت دهيم . اين موقعيت به شما سرعت و كنترل لازم را مي دهد .

اغلب بازيكنان باشگاهي در زدن والي راكت ها يشان حركات اضافي دارد . همچنين اغلب اين عقيده غلط را دارند كه بايد حركت والي از بالا به پائين باشد . اما اين حركت توپ را بصورت كات و ضعيف زده كه به آرامي به حريف رسيده تا او يك ضربه روي تور خوبي ( پسينگ شات ) بزند . از لحاظ تكنيكي بهترين روش سرعت دادن به توپ اين است كه سه انگشت پائين گريپ را محكم فشرده و لحظه تماس حركت رو به جلو داشته باشد. در اين صورت راكت شما محكم و ثابت باقي مانده و از سرعت ضربه حريف استفاده كرده تا يك والي نفوذي زده شود.

همچنين لازم نيست موقع تماس راکت با توپ مچ تان را بچرخانيد زيرا چنانچه صفحه راكت در تماس پائين برود يا حركت عرضي داشته باشد ، مانند برف پاك كن ماشين ، مقدار زيادي از سرعت توپ را مي گيرد . همچنين لازم نيست حركت راكت بالا به پائين براي كات دادن به توپ داشته باشد . براي زدن كات زير در والي ، بخاطر اينكه توپ كوتاه از تور بگذرد تنها لازم است كه صفحه راكت را بيشتر باز كنيد . اما اينجا نيز ضربه مستقيم ( بدون كات ) به توپ مي زنيد .

چنانچه تكنيك صحيحي داشته باشيد ( فالوترو و چرخش ) زيادي هم نمي خواهيد ، آنچه لازم است : يك مچ محكم و اينكه صفحه راكت جلو باشد .

 

  در موقعيت آماده والي ، آرنج ها بايد جلوتر از بدن قرار گرفته با شند . اين موقعيت شما را قادر مي سازد كه صفحه راكت را سريعا پشت توپ قرار دهيد بدون اينكه لازم با شد قبلا دستها راحركت داده باشيد.

 

 

 

براي والي فورهند اول گريپ را راحت بگيريد ، بعد مچ را عقب ببريد تا صفحه راكت عقب برود و تمام صفحه راكت رو به توپ باشد . در بك هند والي اولين حركت قدري فرق دارد . شما دسته راكت را از خود دور مي كنيد و با دست چپ صفحه راكت را كاملا به سمت توپ قرار مي دهيد .

 

 

در والي نظير همه ضربه ها ، شما مي خواهيد كه راكت در جهت هدف به مدت بيشتري حركت كند . در والي فورهند اين به آن معني است كه كف دست و مسير راكت بايد با هم كار كنند . با بهم فشردن سه انگشت پائيني گريپ مي توانيد با كف دست به دسته راكت فشار آوريد و به اين طريق سر راكت را به سوي هدف حركت دهيد .چنانچه انگشت اشاره را زياد محكم فشار دهيد ، سر راكت چرخيده و توپ شما به تور اصابت خواهد كرد. در بك هند، سر راكت با مچ شما با هم بيرون از بدن و به سمت هدف حركت مي كند .در والي بك هند و فور هند نبايد سر راكت از مچ شما عقب بيافتد زيرا اتكا به مچ زياد شده و  در اين صورت به احتمال قوي جهت گيري خوبي نخواهيد داشت و هم چنين ممكن است مچ شما كم بياورد .

 

والي ثابت:

بعد از حركت اول يعني قرار دادن صفحه راكت جلوي توپ ، در مورد توپ هاي بسيار محكم ، براي حرکت ديگر وقت نخواهيد داشت . تنها كاري كه مي توانيد بكنيد اين است كه جلوي حركت توپ را بگيريد . اما از آنجائيكه راكت را جلوي بدن خود گرفته ايد شما مي توانيد جلو و با صفحه كامل راكت به ملاقات توپ برويد . فقط گريپ را محكم كنيد و مچ را محكم نگهداريد كه سر راكت هم محكم بماند . در اين صورت يك والي خوب خواهيد زد .

 

والي ضربه اي:

چنانچه زمان بيشتري در والي داشته باشيد مي توانيد شانه ها را كمي بچرخانيد ، قدمي بطرف توپ بر داريد و ضربه قشنگ و محكمي درست به طرف توپ بزنيد . بعد از حركت اوليه دست را به عقب نياوريد، و گرنه ممكن است كنترل و جهت را از دست بدهيد . دست شما بايد به جلو حركت كرده و در همان جا نقطه تماس زود هنگامي با توپ داشته باشد.

 

والي چرخشي:

چنانچه حريف توپ بلند و آرامي به شما بدهد هم زمان كافي براي چرخش كامل شانه ها خواهيد داشت و هم اينكه مي توانيد دست را براي سوئينگ به عقب ببريد . اما اين كارها بايد بعد از حركت اوليه انجام شود يعني بايد تمام صفحه راكت به طرف توپ باشد ، اين حركات ضربه شما را بهبود مي بخشد .

 

 

براي مشاهده منابع تصويري بيشتر در حالتها و زواياي مختلف به بخش والي گالري ضربه مراجعه کنيد.
تهيه و تدوين : حسين شريفي
 

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.